Ljustekniska begrepp


Begrepp Symbol Enhet Formel Förklaring
Ljusflux φ Lumen
(lm)
  Lumenvärdet är den totala ljusmängden från en ljuskälla, definierat som ljusmängd mätt med ögats uppfattning.
Ljusstyrka I Candela
(cd)
I.=.φ/ω Ljusstyrka är ljusets intensitet i en bestämd riktning, definierat som lumenvärde per umsvinkel.
Belysningsstyrka E Lux (lx) E = φ/A Belysningsstyrka definieras som det lumenvärde som träffar en yta A pr.m2.
Luminans L (cd/ m²)  L = I/A
(L=I/A cosφ)
Luminans (ljustäthet) definieras som den ljusmängd som reflekteras en yta i en bestämd riktning.
Luminansövergång
      Anger övergången mellan ljusa och mörka ytor.
Skarpa övergångar kan verka störande i ett koncentrerad arbetsmiljö.
Färgtemperatur   Kelvin(K)  CIE 17.4 Färgtemperatur beskriver ljusets färgintryck och ger ett så kallat varmt eller kallt ljus.
< 4000K = varmt ljus ;
> 4000K = kallt ljus.
Färgtemperatur definieras som den färg ett svart objekt får vid angiven temperatur.
Färgåtergivning Ra Ra-indeks CIE 17.4 Färgåtergivning är ett mål på ljuskällans förmåga till att återge färger korrekt och graderas från 0 -100. I alt 8 färger kontrolleras mot en på förhand definierad ljuskälla.
Ljusutbyte H Lm/W Η = φ/P Ljusutbyte från en ljuskälla definieras som ljuskällans lumenvärde per förbrukad effekt från ljuskällan. Når förbrukningen till övriga komponenter i armaturen tas med (reaktor, nödljus mm.) kallar vi det ‘system ljusutbyte’.
Jämnhet     Emin / Emid
Lmin / Lmid
Förhållandet mellan lägsta värdet och medelvärdet. Gäller både
belysningsstyrka och luminans.
Bländning     CIE-31 Synförhållande som nedsätter förmågan till att se detaljer eller som ger obehag.
Delas normalt in i: obehagsbländning UGR/NB och synnedsättande bländning TI/GR.
Avskärmningsvinkel
      Vinkeln mellan en horisontal axel genom armaturen och synlinjen när ljuskällan blir synlig.
Verkningsgrad
η %   Armaturens verkningsgrad är en procent angiven summa av hur stor del av ljuset som reflekteras tillbaka.
Armaturens verkningsgrad mäts vid 25°C.
Reflektionsfaktor ρ % φind / φud Ett procenttal av hur mycket ljus som blir reflekterat från en yta.
Speglande yta
Semidiffus yta
Diffus yta
      En speglande yta reflekterar ljuset i motsatt vinkel som den träffar ytan. En speglande yta reflekterar ljuset i motsatt vinkel som den träffar ytan. En diffus yta har max reflekterad ljusstyrka 90° på ytan där I = cos x Imax.
Genomsnittlig livslängd
  Timmar (h)   Genomsnittlig livslängd definieras som den tidpunkt då 50% av ett större antal
komponenter slutar fungera.
Service livslängd   Timmar (h)   Service livslängd def. som den tidpunkt då 80% av total ljusmängd återstår.
Ekonomisk livslängd
  Timmar (h)   Ekonomisk livslängd def. som den tidpunkt då 70% av den totala ljusmängden i en anläggning lyser.