Med sikte på toppbetyg i energi-effektivitet

När Roligheden-skolan i Arendals kommun i Norge slog upp dörrarna förra hösten var det i alla avseenden en progressiv och miljövänlig byggnad som mötte elever och lärare. Energibrunnar, solpaneler och energieffektiv belysning ger ett minimalt klimatfotavtryck.

Arendals kommun har varit engagerade i att Roligheden-skolan skulle bli en byggnad för framtiden, med miljövänliga lösningar som ett viktigt initiativ. Skolan planlades därför som ett nollenergihus. Det betyder att huset kommer att producera minst lika mycket energi som det förbrukar under året. Mycket av ansvaret för att uppfylla ambitionen har legat på Arendal El Team, projektets elentreprenör.

Solpaneler och energibrunnar

Enligt projektledaren och ordföranden i Arendal El Team, John Harry Simonstad, är det flera smarta lösningar som tar ner värdet till noll. Till exempel har nästan 1 000 solpaneler installerats, och de täcker en yta på ungefär 1 800 kvadratmeter. Under sommaren producerar de mer energi än vad byggnaden använder, så skolan förser Agder Energy med elkraft.
"Vi har också jobbat hårt för att minska byggnadens energiförbrukning. Till exempel finns det energibrunnar som matar värmepumpar och driver värmesystemet".

LED och ljusstyrning

Enligt Simonstad spelar belysningssystemet också en viktig roll när det gäller att minska energiåtgången. Det är därför de har valt att använda energieffektiva LED-produkter från Glamox i hela byggnaden. Glamox har också varit delaktigt i utformningen av systemet för ljusstyrning, ett Glamox KNX-system som till exempel förhindrar att ljuset slås på i rum som inte används. Alla trappor och korridorer har försetts med rörelsesensorer som automatiskt tänder ljuset när en rörelse detekteras och släcker när det inte är någon rörelse. I klassrummen tänds ljuset manuellt och släcks sedan 15 minuter efter att en aktivitet har registrerats.
"Vi är väldigt nöjda med uppföljningen från Glamox. Deras säljare har varit på hugget hela tiden. Leveranserna var också extremt effektiva, och allt som behövde finnas på plats på en viss våning levererades ihop. När nästa våning stod klar dröjde det inte länge innan den belysningen fanns på plats, redo för installation, vilket gav en mycket effektiv belysningsinstallation", säger Simonstad.


Alla arbetsytor som används av de studerande har belysning som ändrar färgtemperatur och styrka över dagen. Det hjälper eleverna att hålla sig pigga och stimulerade.

Nollenergihus kräver bra samarbete

Han lovordar också samarbetet med huvudentreprenören BRG och övriga entreprenörer vid bygget. "Samspelet mellan Arendals kommuns byggförvaltning och skolledningen har också varit mycket bra. Och det har varit en förutsättning för att uppnå bra och effektiva lösningar", säger Simonstad.
"För att lyckas med ett nollenergibygge krävs bra planering och bra samarbete hela vägen", fortsätter han och understryker vikten av ett bra centralt operativsystem. Det centrala operativsystemet på Roligheden levererades i samarbete med Kverneland Automasjon. Systemet samlar all information från belysningssystemet, värmesystemet, ventilationssystemet, solcellssystemet och andra tekniska installationer i en dator, så att driftspersonalen får en bra överblick och kan drifta byggnaden effektivt. 

Ljus och rymd för lärande

Eleverna på Roligheden har en avundsvärd skolbyggnad. Ett helhetstänkande kring lärande präglar skolans utformning. Där ingår även belysning som ska hjälpa eleverna att hålla sig pigga och koncentrerade.

En skolbyggnad är så mycket mer än väggar, golv och tak. Det är en byggnad som du ska tycka om och känna dig trygg i, en plats för lek och aktivitet och inte minst för lärande. Därför är rektor Hans Georg Toreskaas mycket nöjd med att han involverades i planeringen av den nya Roligheden-skolan på ett tidigt stadium.
"Barn och unga människor lär sig på olika sätt. Därför har det varit viktigt för mig att få en mångsidig inlärningsmiljö som uppmuntrar till aktivitet", säger rektorn.

Olika rum för olika aktiviteter

Lösningen har varit att ge varje årskurs tillgång till traditionella klassrum, hörsalar och en arbetsyta med olika zoner.
"Med den lösning som vi har nu kan barnen arbeta självständigt i klassrummet och använda arbetsytan till grupparbeten. Hörsalarna används när läraren ska dra igång ett projekt och när eleverna presenterar arbeten som de har gjort", förklarar Toreskaas, som är mycket nöjd med resultatet.

Från vänster: Arbetsledare Nils Ove Bjørkli på Arendal El Team och projektingenjör Stian Harring från Glamox. Glamox och elentreprenören Arendal El Team har haft ett nära samarbete för att få till smarta och energieffektiva ljuslösningar på Roligheden-skolan.

Den nya skolan har även flera rum för kulturella aktiviteter, bland annat en separat danslokal.

"Dagsljus" i klassrummet

Skolan har även Human Centric Lighting i alla klassrum och arbetsytor. Det vill säga att ljusets styrka och färgtemperatur varierar över dagen för att efterlikna dagsljus. På morgnarna får eleverna en knuff med starkt, svalt vitt ljus för att hjälpa dem att vakna upp och fokusera. Efter två timmar ändras färgtemperaturen och ljuset dimmas till normal inomhusbelysning. Läraren kan även ställa in belysningen på fokusljus under prov och andra aktiviteter som kräver koncentration. Det finns också en inställning som ger ett varmt och dämpat sken och som kan användas när eleverna ska ha en tyst och lugn stund.
"Jag är imponerad över tekniken bakom den här belysningen. Det är för tidigt att säga med säkerhet, men jag tror att det här kommer ha effekt på barnens inlärning. Om det beror på belysningen eller luftkvaliteten är svårt att säga, men vi märker redan att barnen är mer stimulerade", säger rektorn.