Miljöpolicy

I linje med Glamox fem kärnvärden är våra affärsenheter engagerade i att förbättra sina processer och produkter, vilket gör att Glamox kan bidra till att skydda och minska miljöpåverkan under hela produktens livslängd.

Att bedöma risker, se möjligheter och utveckla en kultur för kontinuerlig förbättring och hög kunskap är vår nyckel för att utveckla, producera och sälja miljövänliga belysningslösningar med rätt kvalitet, lång livslängd och låg energiförbrukning.

Genom åtaganden att följa lokala och globala regeringskrav samt självpålagda krav bidrar vi till en lägre miljöpåverkan. Detta innebär uppsatta mål för att:
- minska avfall
- öka återanvändning och
- använda miljövänliga transportlösningar så långt det går
- minskad energiförbrukning
- förhindra utsläppLagstadgade krav
Glamox Luxo Lighting uppfyller RoHS-direktivet (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) vars syfte är att begränsa användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Vi gör det genom att välja ut elektriska komponenter och leverantörer på ett omsorgsfullt sätt.

Våra produkter uppfyller WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) som kräver att produkter utvecklas och konstrueras för att underlätta material- eller energiåtervinning.

Nerladdningar

ISO 14001 miljöcertifikat