Vår affärsidé och värderingar

Vår affärsidé
Glamox skall vara en lösningsorienterad, prioriterad leverantör av belysning till definerade marknadssegment.

Våra värderingar
Kunder
Vi lägger stort vikt vid att förstå våra kunders behov och förväntningar.

Samarbete
Vi samarbetar med kunder och kollegor för att finna de bästa lösningarna.

Åtagande
Vi är fast beslutna att leverera det vi lovar.

Kvalitet
Vi förstår värdet av utmärkt service och hög produktkvalitet.

Etik
Vi behandlar människor med respekt och värdighet.