Integrerat LED-nödljus

I mer än två generationer har  Glamox Luxo utvecklat, tillverkat och distribuerat belysningslösningar för den professionella marknaden. Nödbelysning är förenat med strikta produktkrav och strikta föreskrivningskrav vid projektering. Glamox Luxo tar ansvar, och erbjuder lösningar som uppfyller alla tekniska krav.

Genom att använda LED-tekniken samt använda en dedikerad ljuskälla för nödljus, får man en större säkerhet att lampan faktiskt fungerar när du behöver det. Behovet av mindre batterikapacitet innebär att underhållskostnaderna minskar.

De lösningar som finns är standard (S), självtest (ST) och adresserbara system baserat på DALI. DALI kan även fungera som ett eget system eller vara anslutet till andra system via gateways eller liknande.

Glamox erbjuder även ett komplett sortiment av integrerade nödbelysning baserat på LED. Inbyggt batteri är ofta det enda sättet att ge en fullständig nödbelysning och även uppfylla de estetiska kraven på en modern byggnad.