Glamox förvärvar brittiskt teknikföretag

Glamox har ingått ett avtal om att köpa 100% av aktierna i det brittiska företaget LiteIP. Med bas i Southampton utvecklar, producerar och säljer LiteIP kompletta trådlösa ljusstyrningssystem. Marknaden för ljusstyrningssystem växer snabbt och är attraktiv att kombinera med produktion och försäljning av belysningsarmaturer, vilket är Glamox kärnverksamhet.

LiteIP har ett attraktivt och beprövat ljusstyrningssystem och teknik som uppskattas av deras kunder. Under det senaste decenniet har bolaget utvecklat en stark position inom ljusstyrning på den brittiska belysningsmarknaden. Glamox med dotterbolag är deras största kund.

Glamox anser att detta är en utmärkt utgångspunkt för att stärka sin position inom ljusstyrning. Avsikten är att stödja LiteIPs tillväxtplaner när det gäller teknikutvecklingsstrategi och internationell expansion. Med Glamox som ägare kan företaget gå från att vara en brittisk aktör till att spela en viktig roll internationellt. Förvärvet kommer att stärka Glamox position inom ljusstyrning och samtidigt föra LiteIP-lösningar till Glamox kärnmarknader i Europa.

"Detta är en milstolpe för Glamox", säger Rune Marthinussen, koncernchef på Glamox. "Vi tar ett viktigt steg för att stärka vår strategiska investering i trådlösa system som integrerar, styr och övervakar belysningssystem. Detta är en attraktiv marknad där Glamox växer starkt. "

LiteIP kommer att förbli ett oberoende, helägt dotterbolag inom Glamox gruppen och fortsätta välkomna kunder både inom och utanför Glamox familjen. 





glamox-liteip_david-hunt_david-lippold
David Hunt, chef för Glamox Luxonic och David Lippold, chef för LiteIP