Glamox har lagt ett bud på det polska belysningsföretaget ES-SYSTEM S.A.

Oslo (Norge) / Krakow (Polen), 14 oktober 2019 - Glamox har idag meddelat ett offentligt bud för att förvärva alla utestående aktier i den polska leverantören av belysningslösningar ES-SYSTEM.

ES-SYSTEM är en ledande leverantör av belysningslösningar på den polska marknaden med god strategisk matchning för affärsområdet Glamox Professional Building Solutions. ES-SYSTEM grundades 1990 med huvudkontor i Krakow, Polen. Idag har företaget nästan 900 anställda och två tillverkningsanläggningar i Wilkasy och Dobczyce. ES-SYSTEM är noterat på Warszawa-börsen och hade 2018 en intäkt på cirka 440 MNOK.

”Det planerade förvärvet av ES-SYSTEM gör det möjligt för oss att komma in på en ny marknad och samtidigt stärka vår position i Centraleuropa. Glamox kommer att stödja ES-SYSTEMs nuvarande strategi för att söka ytterligare tillväxt på den polska marknaden, stärka verksamheten och fortsätta att leverera marknadsledande tjänster för kunder, säger Glamox VD Rune Marthinussen.

Bogusław Pilszczek, en av grundarna av ES-SYSTEM och vice ordförande för ES-SYSTEMs styrelse, kommenterade avtalet, "Glamox är en idealisk partner för ES-SYSTEM genom sin omfattande branschkunskap och starka ägande som stöder ES -SYSTEM i nästa utvecklingsfas ”.

Augusta Investment sp. Zoo. Bowen Investments S.a.r.l., Marta Pilszczek och Wysocki sp. jawna, som tillsammans innehar cirka 69% av aktiekapitalet i ES-SYSTEM har oåterkalleligt åtagit sig att sälja sina aktier som svar på anbudsbudet.

I anbudserbjudandet kommer ES-SYSTEM aktieägare att erbjudas en kontant ersättning på 3,50 PLN för varje aktie i ES-SYSTEM som representerar en sammanlagd aktieköpeskilling på cirka 350 miljoner PLN (cirka 350 miljoner NOK). Slutförandet av anbudsbudet är förbehållet vissa villkor, bland annat godkännanden av berörda konkurrensmyndigheter, och Glamox får kontroll över minst ca. 66 procent av det totala antalet aktier i ES-SYSTEM. Teckningsperioden under anbudsbudet förväntas börja den 4 november 2019 och slutar den 4 december 2019 (fram till 12:00 CET). Glamox avser att förvärva upp till 100 procent av aktierna i ES-SYSYEM. I händelse av att Glamox erhåller minst 90 procent av de utestående aktierna avser Glamox att inleda ett obligatoriskt utköpsförfarande i förhållande till alla återstående aktieägare i ES-SYSYEM.

leto_signing_intranet

Från vänster: VD i Glamox Rune Marthinussen med grundare och ledamot i ES-SYSTEMs förvaltningsråd: Jacek Wysocki, Boguslaw Pilszczek (vice verkställande direktör) och Bozena Ciupinska.Categories

Nyheter