Minska energiförbrukningen motsvarande 55 bostadshus per år med ny belysning

Nya LED armaturer, sensorer och trådlös styrning minskar strömförbrukningen hos det norska företaget Spenncon med mer än 1 GWh per år. Detta motsvarar den totala energianvändningen av 55 bostadshus *.

Många till antalet och högt hängande, finner vi totalt 536 armaturer, installerade i taket tio meter ovanför oss. Spenncons massiva produktionshallar kräver riklig och exakt belysning dygnet runt.
Ljus är dock inte något som borde slösas med. Belysning handlar om förbrukning av el - och även om resurser och miljöpåverkan. Spenncons beslut att modernisera företagets belysningssystem baserades på det sistnämnda. Glamox valdes som leverantör.

"Detta är ett viktigt projekt för oss. Vi strävar efter att minska vårt koldioxid fotavtryck och öka kvaliteten på arbetsförhållandena. Vi vill också bevisa för våra kunder att vi är miljömedvetna. Genom att uppgradera belysningssystemet har vi en win-win-lösning, säger Kjetil Gjerdalen, fabrikschef på Spenncon.

spenncon6

Betongprodukter

Inom de vidsträckta produktionshallarna nordväst om Hønefoss tillverkar 200 anställda olika betongprodukter; balkar, kolonner, balkonger, väggar och golv. Varje dag lämnar 30-40 helt lastade trailers Spenncon Hønefoss, som årligen levererar produkter till ett värde av cirka 500 miljoner nok till sina kunder.
Företaget är verksamt på treskifts basis förutom på helgerna och bra, stabil belysning 24/7 är viktigt. Den sammanlagda årliga strömförbrukningen för de många stora armaturer som användes tidigare uppgick till inte mindre än 1,4 GWh.

Men nu är de massiva armaturerna med metallhalogenljuskällor, som kostar 400 kr per styck och behöver bytas ut en gång om året, historia. Installerade nu på de 536 punkterna är LED armaturer, mer exakt Glamox i80, en solid och effektiv industriell armatur med ljusintensitet på 22.000 lumen.
 
Smart belysning
De nya armaturerna är också smarta. De kan kommunicera med varandra. Dom kontrolleras av sensorer som detekterar rörelse på fabriksgolvet och tänds och släcks efter behov. Om en armatur får information om att tändas så kommunicerar den med de fem närmaste armaturerna så att de också slås på. Om aktiviteten upphör i hallen, dimmas armaturerna efter tio minuter ner till 10 procent intensitet. De stängs av automatiskt efter 30 minuter av inaktivitet.

Ljusstyrkan kan också bestämmas manuellt via en surfplatta i kombination med en radiosändare.

"Vi har sett att vi ofta behöver mindre belysning, kanske bara 40-60 procent av maximal styrka," säger Geir Andersen, teknisk chef hos Spenncon.

spenncon

Reducerar strömförbrukningen betydligt
Diodernas låga energiförbrukning, i kombination med de integrerade dimmnings- och styrfunktionerna, har resulterat i en dramatisk minskning av Spenncons strömförbrukning. Den tidigare 1,4 GWh har reducerats till 350 MWh - och det är innan man tar hänsyn till den fulla effekten av ljusstyrningsfunktionerna. Företaget uppskattar att energiförbrukningen kommer att minskas med en mycket respektabel 87 procent. Dessutom kommer LED-armaturernas långa livslängd (cirka 100 000 timmar) och därigenom lägre underhållskrav, bidra till att Spenncon kan uppnå en årlig besparing på cirka 1 miljon nok
Den totala lösningen från Glamox, med trådlös styrning, gjorde det också möjligt att utnyttja befintliga kablar och ledningar hos Spenncon. Således kostar installationen hälften av det som ett mer traditionellt system skulle ha kostat, en inte obetydlig summa för företaget.

 spenncon5

Enova bidrag
Detta innebär också en stimulerande bonus. Tack vare det intensiva fokuset på innovation i det nya systemet, är det kvalificerat för finansiering från Enova, det norska statliga företaget som främjar effektiva lösningar för förnybar energi och klimatteknik. En tredjedel av Spenncons investering på 2,7 miljoner nok omfattas av finansiering från Enova.
"Resultatet som uppnås här är utmärkt. Det är ju ofta investeringar i maskiner som prioriteras i vår verksamhet, men vi har nu kunnat tänka alternativt. De tekniska lösningarna som erbjuds av Glamox, och stöd från Enova, resulterar i en kort återbetalningsperiod och ett modernt miljövänligt belysningssystem, säger anläggningschef Kjetil Gjerdalen. 

* Siffran är baserad på ett genomsnitt av Europeiska hushåll. Källa: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/65963/4278-analysis-of-odyssee-indicators-.DOCX.pdf