Forskning visar positiva effekter av starkt ljus på nattarbete

En studie utförd av forskare från Universitetet i Bergen och Haukeland Universitetssjukhus i Norge indikerar att starkt ljus förbättrar prestanda och vakenhet, minskar sömnighet och har potential att minska risken för olyckor och skador.

Huvudsyftet med studien var att undersöka hur ljus med hög intensitet, administrerat via takmonterade LED armaturer, påverkade vakenhet och prestanda under simulerade nattskift. Många negativa hälsoeffekter har kopplats till nattarbete. Dessutom har flera olika forskningsstudier rapporterat ökad sömnighet, reducerad uppmärksamhet och långsammare respons under nattskift, vilket är förknippat med en ökad risk för olyckor och skador.

Ljuslaboratorium
Studien genomfördes under perioden september 2017 till februari 2018 och omfattade 27 deltagare mellan 19-30 år. Deltagarna arbetade tre nattskift i följd under ett fullspektrum starkt ljus (4000 Kelvin, 900 lux) och (efter en fyra veckors paus) tre på varandra följande skift under ett standardljus (4000 Kelvin 90 lux). Studien ägde rum i ett belysningslaboratorium vid Universitetet i Bergen. Laboratoriet är utrustat med högkvalitativa LED-armaturer och ett ljusstyrningssystem från Glamox. Ljusstyrningssystemet gör det möjligt för forskaren att exakt kontrollera ljusets intensitet och färgtemperatur.
 
Test av sömnighet, vaksamhet och prestanda
Under varje nattskift genomfördes tester för att bedöma deltagarnas subjektiva sömnighet, vakenhet och kognitiva prestanda. Deltagarna lämnade också salivprover som användes för att kartlägga när utsöndringen av melatonin börjar. Melatonin är ett hormon som hjärnan frigör som svar på ljusförändringar. Det hjälper till att reglera kroppens inre klocka, vilket signalerar att det är dags att sova.

Starkt ljus kan minska risken för olyckor och skador
Resultaten av testerna under nattskiftet var alla gynnsamma för det intensiva ljusscenariot. Deltagarna var mindre sömniga, mer uppmärksamma och presterade bättre på kognitiva tester när de arbetade i 900-lux-scenariot. Personerna fick också en försenad melatoninsekretion de kvällarna de arbetade under intensivt ljus. Därmed anpassades deltagarnas dygnsrytm bättre till fortsatt nattarbete. Följaktligen är studiens slutsats positiv om effekterna av intensivt ljus: "Intensivt ljus från takmonterade LED-armaturer har potential att förbättra anpassningen till nattarbete och minska risken för olyckor och skador för nattarbetare."skriver forskarna.

Åtgärder mot sömnighet och dålig prestanda
Studiens huvudförfattare, doktorand Erlend Sunde, utvecklar:
Studien visar att takmonterade LED-armaturer kan implementeras som en åtgärd mot sömnighet och minskad prestanda under nattskift. Vi anser att denna åtgärd är lovande också eftersom biverkningarna är få (icke-invasiva), det är lätt att genomföra samt kostnadseffektivt. Men flera studier bör genomföras som testar om liknande belysningsinställningar fungerar under riktigt nattarbete. Dessutom måste liknande belysningssystem planeras noggrant för varje specifik situation / inställning för att uppnå önskade effekter, säger han.


Vidare läsning:
Studien “Role of nocturnal light intensity on adaptation to three consecutive night shifts: a counterbalanced crossover study” är publicerad i den erkända tidskriften:  Occupational and Environmental Medicine (OCCUP ENVIRON MED): https://oem.bmj.com/content/early/2020/02/04/oemed-2019-106049

OBS: Förutom att leverera produkter och ge support för ljusstyrningssystemet har Glamox inte haft någon roll i studien vad det gäller datainsamling, analys, beslut att publicera eller i utarbetande av manuskript.