Forskare rekommenderar ljus utan blå våglängder för bipolära patienter

Efter en omfattande genomgång av forskningen om kronoterapi rekommenderar en internationell grupp på 27 forskare nu så kallad ”mörker terapi” för patienter med bipolära störningar. Glamox har utvecklat belysningslösningar som kan användas för att skapa konstgjort mörker som ändå gör det möjligt för patienter att se och utföra normala aktiviteter.

Bipolär störning är en allvarlig humörstörning som kännetecknas av maniska och depressiva symtom som varierar i svårighetsgrad över tid. I rapporten “The chronotherapeutic treatment of bipolar disorders: A systematic review and practice recommendations from the ISBD task force on chronotherapy and chronobiology”  har 27 forskare granskat litteraturen om effektiviteten och toleransen för de viktigaste kronoterapeutiska behandlingarna av bipolära störningar. Kronoterapeutisk behandling är behandlingar som tros verka på den centrala biologiska klockan.


"Mörker terapi"
Baserat på granskningen är en av rekommendationerna från forskarna att använda så kallad ”mörker terapi” för att lindra de maniska symptomen. I motsats till vad termen indikerar handlar modern ”mörker terapi” inte om att behandla patienter i ett mörkt rum. Det handlar snarare om att skapa ett virtuellt mörker där patienterna kan fungera normalt, men som inte har de blå våglängderna som verkar ha en negativ effekt på denna patientgrupp. Glamox har under de senaste åren varit i framkant med att utveckla belysningslösningar för att stödja denna typ av terapi.

Från orange glasögon till nya belysningslösningar
En av studierna som behandlade ”mörker terapi” utfördes av den norska psykiater och doktorandkandidaten Tone Elise Gjøtterud Henriksen. Henriksens studie undersökte användningen av orange glasögon som blockerar ljusets blå våglängder. Hon tror att de blå våglängderna bidrar till att förlänga maniska episoder. Användningen av de orange glasögonen visade sig avsevärt minska de maniska symtomen hos patienterna - som deltog i studien och på kortare tid än medicinering.

Resultatet från denna studie skapade grunden för en ny belysningslösning framtagen av Glamox till St. Olavs universitets sjukhus i Trondheim. Lösningen gör det möjligt att producera ljus utan blå våglängder. Det används nu på St. Olav universitets sjukhus nya psykiatriska klinik på Østmarka där det gör det möjligt för läkare att använda ”blåblockerat” ljus som en del av behandlingen av patienter med bipolära och sömnstörningar. Denna lösning omnämns också i översynen: "Alternativt kan en dynamiskt belysningslösning med LED installeras i en sjukhusenhet och användas för att skapa en blåblockerad kvällsljusmiljö som liknar ett" virtuellt mörker. " I själva verket pågår en RCT för att testa effektiviteten i en sådan blåblockerad ljusmiljö på en psykiatrisk akutmottagning. ”

Ljus terapi
En annan behandling som forskarna rekommenderar är terapi med starkt ljus. Ljusterapin exponerer vanligtvis patienten för ljus med en hög lux-nivå, inom ett visst färgspektrum under en viss tid och med regelbundenhet. På St 'Olavs psykiatriska klinik i Østmarka har Glamox också levererat belysningen till ett ljusterapirum.


Kronobiologi
Den grundläggande vetenskapen för kronobiologi är studien av biologiska rytmer, biologiska tidtagningssystem och deras effekter på människors hälsa och sjukdom. (Källa: Turek FW, Zee PC. Avsnitt 5: Kronobiologi. I: Kryger MH, Roth T, Dement WC, red. Principer and Practice of Sleep Medicine. 6: e upplagan, Philadelphia, PA: Elsevier; 2011: 340-423


Läs rapporten här: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bdi.12847