Den oumbärliga skrivbordslampan

Enligt Jan Glenvig, chefkonsulent på ArbejdsmiljøCentret i Danmark, är det ett misstag att göra sig av med skrivbordslampan på arbetsplatsen.

Jan Glenvig är chefskonsulent på ArbejdsmiljøCentret, som är ett av de tre största auktoriserade arbetsmiljörådgivande företagen i Danmark. Glenvig har arbetat professionellt med arbetsmiljöfrågor, inklusive belysning, i över 30 år. Hans uppgift är att förbättra belysningen på danska arbetsplatser. Enligt Glenvig har de danska arbetarna fortfarande en lång väg att gå innan de arbetar så bra som möjligt efter sin förmåga. Detta beror på bristen på förståelse i hur ljus påverkar oss under arbetsdagen och vaga tolkningar av regler för belysning på arbetsplatsen.

Möter luxkrav med takbelysning
Liksom i de flesta andra EU-länder är belysning på arbetsplatserna omfattande reglerad av nationella bestämmelser från arbetsmiljöverket (DWEA), byggregler och den danska versionen av EU-standarden EN 12464-1 "Belysning av inomhus arbetsplatser", vilket ger en detaljerad beskrivning av minimikraven för den mängd ljus som behövs för olika typer av arbetsplatser och för olika arbetsuppgifter.

När nya kontorsmiljöer är skapade, säkerställer arkitekter och belysningsdesigners att takbelysningen för de nya arbetsplatserna uppfyller föreskrifterna. Nya LED armaturer är mycket effektiva för att säkerställa att ljuset når alla vinklar och vrår i lokalerna. Det finns en ökande frekvens att en sådan hög belysningsnivå används på arbetsytan, att kravet på 500 lux för skrivning, läsning och databehandling kan uppfyllas med användning av takbelysning enbart.

Behovet av personlig belysning
Så flyttar de anställda in. De badar i ljus från takarmaturerna, men saknar möjligheten att anpassa ljuset efter egna behov.
"Kom ihåg att dagens belysningskrav endast är minimikrav. När arbetsplatser är placerade i förhållande till önskad formgivning och kontorsmiljön är utrustad med skiljeväggar, hyllor och konst på väggarna kan ljusförhållandena på arbetsplatsen förändras, med viss ljusförlust.

Därför är det en mycket viktig övning att inkludera organiserande uppgifter och inredningsplaner i planeringen av belysningen. Samtidigt är det faktum att arbetstagare blir äldre och förväntas fortsätta att arbeta längre. En person som jag som är i 50-års åldern behöver dubbelt så mycket ljus som en tjugoårig för att göra samma uppgift, säger Glenvig.

Vid skärmarbetsplatser är en möjlig lösning som alltför ofta förbises, användningen av arbetsplatsbelysning / skrivbordslampor. Orden "arbetsplatsbelysning" eller "skrivbordslampa" nämns inte i byggreglerna eller i DS / EN-standarden. Kanske är det anledningen till att denna form av belysning inte ingår i många nya byggnader.

Kan inte bortse från skrivbordslampor
"Många tror därför att skrivbordsbelysning inte längre behövs, men om du dyker djupare in i texten och studerar kraven går det inte att komma bort från behovet av individuellt justerbar belysning på varje skrivbord eller arbetsplats.

Man bör också komma ihåg att takbelysningen är monodirektionell och kan leda till sämre kontrast, störande skuggor och irriterande reflektioner i bildskärmar, på arbetsytor och inom synfältet om skrivbordslampor saknas, säger Glenvig.

DWEA kräver inte skrivbordslampor, men ger Glenvig trovärdighet i att oberoende av den valda belysningen måste det vara möjligt för den enskilda arbetstagaren att justera ljusförhållandena så att arbetet kan utföras på ett ansvarsfullt sätt med avseende på säkerhet , hälsa och arbetsställning. I praktiken betyder det att tolkningen att det borde finnas en skrivbordslampa på alla datorstationer är helt Glenvigs. DWEA vill inte vara så specifik i sin rådgivning.
"Det finns inga specifika arbetsmiljökrav för en skrivbordslampa, men jag hjälper gärna till med att göra kravspecifikationer och rekommenderar alltid en skrivbordslampa med justerbart ljus. Ljuset ska fördelas asymmetriskt så att arbetsljuset faller precis där det behövs utan att blända sin granne, säger Glenvig.

Arbetsmiljön handlar också om belysning 
Men rätt ljus- och ljusstyrning är dock inte alltid tillräckligt. Både arbetsmiljöansvariga och anställda i allmänhet borde vara mer angelägna om belysningen som en viktig del av deras dagliga arbetsmiljö.
"Jag har varit på arbetsplatser där de anställda har arbetat i många år i ett kontorslandskap med otillräcklig belysning. Resultatet var ansträngda ögon, huvudvärk och skadliga arbetspositioner. Ingen hade tänkt på att takbelysningen var dimbar och kunde justeras i enlighet därmed, säger Glenvig.

"Tyvärr ser vi alltför ofta att skrivbordslampor används felaktigt. De allra flesta förhåller sig inte till lamporna och vi ser ofta att användarna inte vet hur lamporna fungerar eller helt enkelt tar bort skrivbordslampor eftersom de är i vägen ", tillade han.

Mäter ljuset och testar nya lampor
När Glenvig besöker företag har ofta bara en liten andel arbetsplatser rätt, fungerande belysning. Hans tillvägagångssätt är att mäta belysningen och diskutera möjliga lösningar med de anställda och presentera ett antal möjliga lösningar. Lösningen är ofta en förändring i placeringen av arbetsplatsbelysning eller inköp av nya lampor. I det senare fallet finner Glenvig produkter som kan uppfylla kraven. Sedan kontaktas verksamheten med en konsult från en belysningsleverantör, som Glamox, som gärna besöker kunden för att visa produkter.

jan_glenvig2_tiny

Tänk på ljus på samma sätt som på temperatur
"Belysning har en enorm inverkan på vår arbetsdag och våra behov förändras under en dag och under ett professionellt liv. På min egen arbetsplats har ArbeidsmijøCentret exempelvis armaturer i taket som lätt kan flyttas vid behov. Det skapar en flexibel, allmänbelysning som kontinuerligt kan anpassas efter förändringar i möblering. Ibland väljer vi att arbeta utan takbelysning och kanske istället ha två skrivbordslampor om vi behöver ett visst ljusscenario. Denna flexibilitet är viktig och ger alternativ för anpassning som stöder arbetsuppgifter och arbetsmiljön. Tänk till exempel på hur vi anpassar oss till temperaturen under en dag. Vi kan öppna ett fönster, justera uppvärmningen upp och ner och sätta på mer eller ha på mindre kläder. På så vis är det hur vi ska relatera till belysning. Tyvärr är det på alltför många arbetsplatser nödvändigt att sitta med samma ljusintensitet hela dagen utan möjligheten att göra justeringar, säger Glenvig.