Mot ett starkare Glamox varumärke

Under sommaren genomförs en rad åtgärder för att stärka vår position som global leverantör av professionella belysningslösningar.

 


Från och med den 15 maj  används Glamox namn och logotyp av alla våra dotterbolag och affärsenheter världen över, med några få undantag. 

För oss här i Sverige betyder det att vi byter vårt företagsnamn från Glamox Luxo Lighting AB till Glamox AB.
 
Varför denna förändring?
På dagens konkurrensutsatta marknad vill vi vara tydliga med vem vi är och vilka produkter och tjänster vi erbjuder: Glamox är ett världsomspännande företag som erbjuder några av de bästa internationella varumärkena inom vår bransch: Glamox, Aqua Signal, Luxo, Norselight och LINKSrechts.
 
Vi kommer även framöver att fokusera på och utveckla våra främsta varumärken. Men de kommer inte att ingå i företagets namn och logotyp. Vi tror att detta kommer att göra det möjligt för oss att stärka Glamox varumärket globalt, samtidigt som vi utnyttjar vår familj av kända varumärken.
 
Uppdaterad kontaktinformation
Vi ber att alla våra samarbetspartners tar del av detta namnbyte och uppdaterar sina kontaktuppgifter. Vårt organisationsnummer är oförändrat sedan tidigare - det är bara namnet som är ändrat. Vi ändrar också våra e-postadresser till @glamox, men de nuvarande e-postadresserna kommer fortfarande att fungera under en övergångsperiod.