Om förstoring

Förstoring handlar om att få något att se större ut än vad det faktiskt är.

Förstoringsgraden varierar för olika uppgifter. Med låg förstoring kan man studera ett föremål utan att objektets kanter blir suddiga. Med ökad förstoring blir till och med små detaljer klart tydliga, men kanterna blir suddigare.

Att använda en Luxo-förstoringslampa
Våra förstoringslampor är arbetsverktyg. De är konstruerade för precision och komfort. Vi rekommenderar att använda båda ögonen när det är möjligt.

För att erhålla största möjliga förstoring utan distorsion, ska användaren positionera linsen på korrekt avstånd från föremålet och ganska nära ögonen. Luta dig inte bort från linsen för att öka förstoringen.

Stolshöjd och arbetsyta ska vara inställda för en bra arbetsställning.

Ytterligare förstoring med en sekundärlins
För ytterligare förstoring kan en tilläggslins fästas på primärlinsen.