Human Centric Lighting OrdförklaringarHär är en ordlista med förklaringar av vanliga ord och termer inom HCL

Dygnsrytm

Dygnsrytmen är en naturlig, inre process som reglerar sömn-vakenhetscykeln och som upprepas ungefär var 24:e timme


Kortisol

Kallas även stresshormonet. Det har ett antal fysiologiska effekter inklusive stimulering av ämnesomsättningen och programmering av kroppen för dagsläge.


Ganglion-celler

En retinal ganglioncell (RGC) är en typ av neuron som finns nära den inre ytan (ganglioncellskiktet) av ögats näthinna. Det får visuell information från fotoreceptorer via två mellanliggande neurontyper: bipolära celler och näthinnans amakrinceller.


Nadir

Nadir är den tidpunkt under sömnen då hormonproduktionen och kroppstemperaturen är som lägst.


Lumen

SI-enheten för ljusflöde, ett mått på den totala kvantiteten synligt ljus som utstrålas från en källa per tidsenhet.


Lux

SI-enheten för illuminans och ljusutstrålning, vilket mäter ljusflödet per ytenhet. Det motsvarar en lumen per kvadratmeter. Inom fotometri används detta som ett mått på intensitet, som det uppfattas av det mänskliga ögat, av ljus som träffar eller passerar genom en yta. lx = lm/m2


Melatonin

Melatonin är kroppens sömnhormon. Melatonin bildas av serotonin och utsöndras av epifysen, även kallad tallkottkörteln. Detta uppstår vid mörker. Melatonin kallas även mörkerhormonet. När ljus träffar ögonen, bryts melatoninet i blodet ner och utsöndringen upphör.


Ra

Ett empiriskt medelvärde för färgåtergivning av åtta specifika referensfärger.


Näthinnan (retina)

Näthinnan är det innersta ljuskänsliga vävnadsskiktet i ögat.


Seratonin

Serotonin är ett hormon som fungerar stimulerande och motiverande. Några av dess funktioner är att reglera humöret och sömnen.


Suprachiasmatiska kärnan

Ett litet område av hjärnan i hypotalamus, beläget direkt ovanför synnervskorsningen (chiasma) Därifrån styrs dygnsrytmen.