Ordlista

När man läser om ljus i tidningar eller böcker förekommer det ofta många fackutryck. Vi har sammanställt en lista med förklaringar på de vanligaste.

Allmänljus
Allmänljuset skall komplettera dagsljuset. Det skall vara lagom ljust i rummet när som helst på dygnet och oavsett väderlek. Allmänljuset sätter rätt grundnivå på belysningen.

Arbetsljus
Arbetsljuset är ditt eget ljus och skall passa dig. Det skall ge rätt ljusstyrka och kontrast för just dina ögon och det du arbetar med.

Arbetsyta
Den yta som arbetsljuset måste kunna belysa effektivt.

Asymmetriskt ljus
Armaturen kastar ljuset snett ut från lampskärmen, så att ljuskällan inte behöver befinna sig mitt över arbetsytan för att ge jämnt ljus.

Belysningsstyrka
Mängden ljus som träffar en yta. Belysningstyrkan anges i enheten lux (lx).

Bländning
Du blir bländad när dina ögon träffas av mer ljus än de är inställda på. Dagsljus eller lampljus i blickfältet ger upphov till direktbländning. Reflexer kan ge upphov till reflexbländning eller indirekt blandning, som också kallas blänk. Blandning och reflexer är ansträngande för ögonen och det gör att du snabbare blir trött.

Candela (cd)
Enheten för ljusstyrka.

DALI
Digital Addressable Lighting Interface, ett digitalt protokoll för att styra flera armaturer.

Flimmer

Lysrör med konventionell drift flimrar med frekvensen 100 Hz, vilket är dubbla växelströmsfrekvensen.

Färgtemperatur
Ljusets färgton kan defineras som dess färgtemperatur och mäts i Kelvin. Normalt är att ljuskällor har en färgtemperatur på mellan 2700K (gulare ljus) upp till 4000K (vitare ljus).

Exempel:
Glödlampa: 2700K (varmvitt)
Lysrör: 3000-4000K
Solljus: ca 5500K

Färgåtergivning
Ett index för hur en belysningskälla återger färger, där 100 är närmast likt referensljuskällan. Anges oftas med benämningen "Ra-index, eller CRI (Colour Rending Index).

Kontrast
På en belyst yta är kontrasten skillnaden mellan luminansen hos objektet i förhållande till bakgrunden, t ex svart text på vitt papper.

LED
Light Emitting Diode, lysdiod. En lysdiod är en halvledare. När strömmen slås på, frigörs fotoner från från dioden i form av ljus.

Livslängd
Uppges ofta på ljuskällor och elektroniska komponenter för att indikera en förväntad livslängd på produkten. Är beroende av yttre omständigheter såsom omgivningstemperatur (Ta-värde), antal tändningar/släckningar, spänningsfall/toppar mm.

Exempel:
Lysrör: ca 12-20.000 timmar
HF-reaktor: ca 50.000 timmar
LED: ca 50.000 timmar. Kan dock under rätt omständigheter ha över 100.000 timmar.

Ljusflöde
Det lokala ljusflödet i alla riktningar från en ljuskälla. Anges i lumen (lm).

Ljusstyrka
Ljusets intensitet i en bestämd riktning. Ljusstyrka anges i candela (cd).

Ljusutbyte

Förhållandet mellan avgivet ljusflöde och förbrukad effekt. Ljusutbytet anges i lumen per Watt (lm/W).

Lumen (lm)
Enheten för ljusflöde.

Luminans
Ljusstyrkan per kvadratmeter från en lysande eller reflekterande yta. Luminans anges i enheten candela per kvadratmeter (cd/m2).

Lux (lx)
Enhet för belysningsstyrka.

Läsfält
Den del av arbetsytan som är viktigast för seendet och alltså bör vara bäst belyst.

Reflektansfaktor
Förhållandet mellan det ljusflöde som reflekteras tillbaka av en yta och det flöde som faller in mot den.

Symmetriskt ljus
En symmetrisk armatur fördelar ljuset lika åt alla håll.

Ta-värde
Omgivningstemperaturen som armaturen är godkänd för. Är Ta-värdet högre än temperaturen som omger armaturen ökar livslängden på elektroniska komponenter. Exempel: En armatur godkänd och testad för Ta35 som sitter i en miljö där det bara är 25 grader, får en fördubblad livslängd på komponenter som t.ex. HF-reaktor.