Christina Valentin

En armatur skall självklart ha en vacker form. Men dess verkliga skönhet ligger inte i formen, utan i hur den formar ljuset.
christina_valentin
Christina Valentin är Inredningsarkitekt SIR/MSA och har projekterat varierande typer av inredningar för den offentliga miljön sedan 1975. Christina arbetar framför allt med avancerad specialritad inredning och med produktutveckling i de egna företagen Plain Arkitekter AB och Plodi Design AB. Samarbetet med Glamox/Hövik började i slutet av 1990-talet med serien Zapp, som erhöll utmärkelsen "Merket för god design" och som med tiden har vuxit till en stor armaturfamilj.