Hans Bleken Rud

Jag gillar design som inte präglas av fåfänga, ytlig styling eller en designsignatur, utan snarare av sin enkelhet och användbarhet i vardagen. De bästa produkterna är ofta de som du inte märker, som inte skriker efter uppmärksamhet.
hans_bleken_rud
Hans Bleken Rud är en norsk industridesigner. Han tog en magisterexamen i industridesign från Oslo School of Architecture and Design. Under senare år har hans karriär har varit inriktad mot olika projekt relaterade till belysning och ljusdesign, men han har också designat produkter för sport, bistånds- och flygindustrin. Han har arbetat som professionell ljusdesigner för Glamox Luxo Lighting sedan 2007.