Hareide Design

Vi behandlar våra designprojekt med kreativitet, professionalitet, djup kunskap och ett nytt tänkesätt!
einar_hareide
Hareide Design är ett internationellt designkonsult företag med kontor i Oslo, Norge och Göteborg. De arbetar med lokala och internationella företag, hjälper dem att skapa och marknadsföra meningsfulla produkter, tjänster och upplevelser. Organisationen grundades 2000 av Einar Hareide, tidigare chefsdesigner på Saab Automobile.

Hareide Design arbetar inom ett brett spektrum av branscher inklusive fordonsindustrin, sjöfart, konsumentprodukter, medicinska och designstrategier. Konstruktörerna på Hareide Design alla har kandidatexamen eller magisterexamina i industridesign, och olika och kompletterande bakgrunds- och arbetslivserfarenhet.