Jac Jacobsen

Konkurrens är bra för oss, det gör produkten mer känd - och de som vill ha kvalitet kommer att välja L-1
jac_jacobsen-2
L-1 ritades av Luxos grundare, den norska industrimannen Jac Jacobsen. Han hade fått två kranliknande fjäderbalanserade armaturer som en del av en transport av symaskiner från England. Eftersom han var tekniskt intresserad fattade han  tycke för de konstiga armaturerna, med dess stora funktionalitet och tidlösa skönhet.

Även om den tekniska uppfinningen var genial, insåg  Jac Jacobsen snart att konstruktionen som helhet var primitiv. Han lyckades förbättra den. Tillverkning startade 1937 under namnet Luxo, som härstammar från latin - Jag ger ljus.

L-1 blev snart känd som en verklig produktiviteshöjare i skolor, på kontor, industrianläggningar och vårdinrättningar, samt en designikon bland arkitekter och designers över hela världen.

Jac Jacobsen blev 95 år gammal och var aktiv i företaget fram till sina sista dagar.