Olle Anderson

"Mitt arbete handlar om att paketera ljus på ett intelligent och attraktivt sätt."
olle_anderson
Olle Anderson har framgångsrikt arbetat med design inom skilda områden: Arkitektur, möbler, belysning, textil och konstglas. Han har skrivit, illustrerat och producerat ett flertal böcker. Olle Anderson är väl känd internationellt och har föreläst och arbetat med designstudenter i många länder. Mellan 2001 och 2003 var han president för inredningsarkitekternas världsförbund, IFI där han bland annat planterade och drev flera projekt med sociala förtecken. Olle Anderson har varit professor på designhögskolan, HDK i Göteborg, adjungerad professor på designhögskolan, SHKS i Oslo, och under några år gästprofessor i ett forskningsprojekt på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Han har ett livslångt medlemskap i yrkeskåren Sveriges Arkitekter. 2004 blev han utnämnd till hedersdoktor på Chalmers.