Perfekt balans, maximal flexibilitet

Våra förstoringslampor är särskilt utvecklade för maximal horisontell och vertikal rörelse. De ger maximal horisontell räckvidd och blir alltid kvar i rätt position utan att dippa. Armarna balanseras av fjädersystem som säkerställer jämn och enkel positionering.

Friktionsfri rörelse av lamphuvudet
Förmågan att placera linsen och rikta ljuset exakt där det behövs är ett kännetecken för våra förstoringslampor. Lamphuvudets flexibilitet innebär att det är enkelt att justera förstoringslampan efter dina personliga behov.

Det är kombinationen mellan arm- och huvudrörelser som avgör flexibiliteten i en förstoringslampa. Våra förstoringslampor är mycket flexibla och ger en kombination av samtliga tre viktiga huvudrörelser:

  • Horisontell förflyttning från sida till sida (yaw)   
  • Förflyttning uppåt och nedåt (tilt)
  • Rotation runt en horisontell axel (roll)

Den självbalanserande armens flexibilitet och friktionsfria led mellan lamphuvudet och armen underlättar exakt positionering.