Referenser

Blentas kläckeri

Blenta är idag Sveriges största privatägda kläckeri – ett företag, som under 50 år framgångsrikt har arbetat med uppfödning, äggproduktion och kläckning av kyckling.

Blentas kläckeri är byggt enligt de senaste normerna för hygienisk och teknisk produktion. I det toppmoderna kläckeriet är kläckningsprocessen helt styrd och övervakad minut för minut, dag som natt, dels via en direktanslutning till kläckeriansvarig, men också ett antal specialister som kan åtgärda eventuella störningar omdelbart.

I den här miljön är det av högsta vikt att t ex belysningen fungerar klanderfritt och valet föll på Glamox utifrån säkerhet, miljö och driftsäkerhet.

I kläckedriet sitter MIR LED monterade, en armatur som valdes då den är lätt att renhålla och underhålla, egenskaper som är viktiga för Blentas produktion.