Referenser

Bikram Yogacenter, Helsingborg

Bikram Yogacenter i Helsingborg där fokus vid iordningställande av lokaler låg på miljö, färg o form.
Som belysning föll valet på Modul-S LED eftersom man eftersökte en armatur med "mjuka" former.