Referenser

Carlsberg i Solna

Carlsberg är en av hyresgästerna i kvarteret Uarda 1 som är ett kontorshus på ca 25 000 kvm.
Kontorshuset ligger i den nya Arenastaden vid Friends Arena i Solna.

Glamox Luxo har haft nöjet att vara en av de stora belysningsleverantörerna till hela detta projektet.

Till Carlsberg har vi b la levererat A40-W som sitter över toalettspeglar och Vind plafond som utanpåligggande korridorbelysning.

I de öppna kontorslandskapen hänger olika varianter av kontorspendeln Reed, både som singelarmatur och rampad.