Referenser

Framtidens kontor är redan här!

Kinnarps utvecklar kontinuerligt nya kontorslösningar och ett av företagets senaste koncept är Next Office. Next Office är ett helt nytt sätt att tänka när det gäller framtidens arbetsmiljöer.
Kinnarps Next Office-koncept innebär att man ska kunna arbeta varsomhelst i lokalen, vilket i sin tur medför en utmaning för belysningslösningen. På Kinnarps huvudkontor sitter LED-armaturer jämnt fördelade över hela ytan och ger en bra arbetsbelysning på 400 lux. Armaturerna är av typen Glamox C90 LED 600x600. Till grundbelysningen är det dessutom kopplat ett DALI-system för smidig styrning av ljussättningen. 

I kontoret sitter även så kallad Human Centric Lighting (människoorienterad belysning) i form av fyrkantiga armaturer i taket. I dessa armaturer förändras ljustemperaturen under dagen för att harmoniera med människans naturliga dygnsrytm. Vanligtvis kallt ljus under förmiddagen och något varmare senare på eftermiddagen. Precis som det aktivitetsbaserade kontoret är HumanCentric Lighting designat för att öka människors motivation,välbefinnande och produktivitet.