Referenser

IHM Business School

När IHM Business School i Göteborg skulle upprusta och välja ny belysning föll valet på Glamox Luxo Lighting.
I hörsalen med högt i tak ville man spara in på kostsamma ljuskälle byten och valde därför I80 och S60 båda med LED.
C50-P valdes som klassrumsarmatur, A-65 till grupprum och Modul 100 i cafédelen av skolan.
 
Installatör i projektet var City El & Data.