Referenser

Malmö Live

Malmö Live är ett helt nytt kvarter som vuxit fram ur den gamla hamnområdesmarken som plogades fram på 1800-talet genom landutfyllnad.

2008 utlyste Malmö stad den arkitekttävling som lade grunden för det man kan se där idag; konserthuset, kongresscentret, bostäder samt kontor norr om Västra hamnkanalen vid Universitetshamnen. Ett modernt avtryck i en ständigt växande stad.

Nästan hela bygget har utrustats med LED armaturer och är uppbyggt på Linect.
 
Till kontorsdelarna valdes D-70 och armaturer ut vår Modul familj, både 300x600 och 600x600 mm. I trapphus finns ytterligare en medlem ur Modul-familjen - Modul S och i kaffédelen installerades S70.