Referenser

Mölndals sjukhus

Hus S, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset - MÖLNDALS SJUKHUS, har sedan senhösten 2016 nyrenoverade korridorer och väntrum.
I de långa korridorerna sitter infällda armaturer i form av  600x600 modularmaturen C90-R samt  systemarmaturen C80-R.  C80 sitter i långa lysande linjer och har levererats i ett stort antal olika specialanpassade längder.

Även i  väntrummen installerades armaturen C90-R och den kompletteras av pendeln EAS i specialfärgerna pidgeon blue och turqouise.

I några av väntrummen hänger sedan tidigare pendeln Modul-P.