Referenser

Muskötunneln

Muskötunneln är en 2 895 meter lång vägtunnel i Stockholms län, som tillsammans med Muskövägen förbinder Muskö med fastlandet
 När sprängningsarbetena för Muskötunneln var färdiga i slutet av 1963, var tunneln sannolikt världens första biltunnel under havsytan i oinklätt berg. Den 15 mars 1964 öppnades tunneln för allmän trafik. I dag passerar ca 1300 fordon dagligen tunneln (vardagsmedeldygnstrafik).

Mellan åren 2012 och 2015 har all belysning bytts ut i fyra olika etapper. Idag finns sammanlagt nästan 1000 st MIR armaturer från Glamox Luxo i tunneln.