Referenser

NLP

När NLP byggde nytt höglager ville de installera en energisnål belysningslösning.
Dessutom var det av hög vikt att ljuset skulle vara jämt och bra.
 
Efter en del bollande fram och tillbaka föll valet på Gir 2x80W
 
Elinstallatör: Emil Lundgren