Referenser

Orkla Foods Sverige

På Orkla Foods Sveriges huvudkontor i Malmö arbetar drygt 250 personer. Här har ingen en fast arbetsplats. Varje arbetsdag inleds med att man istället väljer den arbetsplats som passar bäst utifrån vilken typ av arbete som man ska göra, vilka man vill arbeta tillsammans med och hur man mår
Det aktivitetsbaserade arbetssättet innebär att huvudkontoret är uppdelat i zoner som på olika sätt stöttar medarbetarnas varierande behov av att kunna genomföra sitt arbete på bästa sätt. Zonerna, som är spridda över kontorets tre våningar, tar sin utgångspunkt i de fyra elementen; jord, eld, vatten och luft.

I samtliga zoner finns det traditionella arbetsytor med höj- och sänkbara skrivbord, mötesytor och konferensrum. Man kan också välja mellan att sitta i ett mindre kontor för en eller flera personer, eller i ett öppet kontorslandskap. Det som skiljer zonerna åt är att de genom sin färg och form, inredning och ljudnivå är anpassade efter olika typer av aktiviteter och arbetssätt. Jobbar man bäst när det är tyst omkring sig väljer man elementet Luft – gillar man liv och rörelse jobbar man i Eld.

Till detta moderna och flexibla kontoret har Glamox Luxo levererat en stor del av belysningen. Som exempel kan nämnas pendlarna C-56 och i75, spotlighten S70 samt A10 för tak och vägg.