Referenser

Stadsbiblioteket i Göteborg

Stadsbiblioteket i Göteborg har fungerat som en naturlig mötesplats för stadens invånare sedan invigningen 1967.
Sedan dess har behoven och besökarna ökat vilket har gjort att biblioteket behövt byggas ut och renoveras. Detta påbörjades under våren 2012, och två år senare kunde biblioteket nyinvigas i sin nya moderna kostym. Erséus arkitekter är byggnadens arkitekt och LINK Arkitektur har stått för inredningen på biblioteket. En klassisk skrivbordslampa,naturligt dagsljus och effektfulla belysningslinjer i långa stråk i taket - det är några av anledningarna till det nya, goda ljuset på Göteborgs Stadsbibliotek.