Referenser

Stena Recycling i Halmstad

I oktober förra året invigdes Stena Nordic Recycling Center i Halmstad. En 80 fotbollsplaner stor återvinningsanläggning som med moderna och effektiva processer gör det möjligt att på ett hållbart sätt återvinna mer material, framför allt metaller, från industrin, hushåll och samhället i stort.
Den nya anläggningen, som är en av Europas modernaste, med nya unika processer återvinns mer användbara råvaror ur till exempel bilar, vilket medför att det nu är möjligt att nå EUs krav på att återvinna varje bil till 95 procent.

I hela produktionslokalen är armaturen Glamox A90-P installerad.