Referenser

Tekniska verken i Linköping

Tekniska verkens nya kraftverk i Gärstadsområdet i Linköping beräknas vara i drift under 2016. Denna avfallsbaserade pannan ska trygga den östgötska ortens energibehov.
Miljön i värmeverket är väldigt speciell, allt från panndel med höga temperaturer till "askbunker" och andra delar av byggnationen med 35 m takhöjd.

I panndelen installerades ca 1200 st MIR, industriarmaturer och i de delar med högst takhöjd valdes i80 LED.