Referenser

UC i Stockholm

I juni 2012 flyttade UC in i nyrenoverade, moderna lokaler på Årstaängsvägen i Stockholm.
Man flyttade från cellkontor och långa mörka korridorer i en annan lokal på samma gata.
Målet var nu att få ett snyggt, uppdaterat och praktiskt kontor. Valet föll på infällda armaturer - bla Modul 100 och Travel både över kontorsytan och i konferensrummen.