Referenser

Tvätthall för stridsvagnar i Revinge

Revingehed är Sveriges största pansarövningsfält och ligger vid Revingeby cirka två mil öster om Lund. Fältet har en yta på cirka 4 300 ha och är ett av få övningsfält där flerapansarbataljoner kan öva samtidigt.
På Revingehed finns det två stycken tvätthallar för bland annat stridsvagnar och andra fordon. Den ena av tvätthallarna är manuell med högtryckstvätt och den andra har en anläggning med 200 bars vattentryck.

I vardera av dessa tvätthallar sitter drygt 50 st i35 armaturer med bestyckning 2x54W och IP klass 65.

Elinstallatör: APQ El