Rengörning

Regelbunden rengöring av armaturer är viktigt för att ge optimal belysning. Armaturer rengörs i spänningslöst tillstånd. Elektriska komponenter och anslutningar bör inte utsättas för vatten eller fukt. Rengörings frekvensen är i enlighet med intervaller som planerats under projektering eller i samband med byte av ljuskällor.
Armaturer kan rengöras med ett neutralt rengöringsmedel (pH 7). Tvättmedlet blandas i ljummet vatten. Skölj med en mikrofiberduk, svamp eller liknande. Skölj bort med en mjuk, ren mikrofiberduk som fuktats med vatten. Spraya inte rengöringslösningar direkt på kopplingen då tvättmedelsrester kan ansamlas i bländskydd, reflektor eller optik, och vara svårt att få bort senare. Organiska  lösningsmedel och starkt alkaliska rengöringsmedel bör undvikas eftersom de kan skada komponenter  både på kort och lång sikt. Detta gäller särskilt för komponenter gjorda av olika plaster.

Blanka reflekterande ytor bör dammas regelbundet för att säkerställa optimal belysning. En helt ny, ren och torr microfiberduk rekommenderas för damning. För borttagning av fett och fingeravtryck kan reflektorn sprutas med ett rengöringsmedel avsett för rengöring av fönster, glas, datorskärmar etc och torkas rent med en helt ny, ren och torr microfiberduk. Eventuellt kvarvarande rengöringsmedel kan avlägsnas med rent vatten och sedan torkas bort med en helt ny, ren och torr microfiberduk. Rengöring av reflektorerna måste ske med försiktighet för att förhindra skador på materialet.