Simulering av ljusdata

Datorsimulering av ljusdata hjälper till att bestämma exakt form och placering av reflektorer och andra optiska komponenter i våra armaturer.
Datorsimuleringar är program som försöker simulera en abstrakt modell av ett särskilt system eller produkt. Datorsimuleringar har blivit en användbar del av matematisk modellering av många naturliga system inom fysik, kemi, ekonomi och teknik. De används för att undersöka och få inblick i ny teknologi och för att bedöma prestanda hos komponenterna i en ny produkt redan under det tidiga planeringsskedet.

Varför är optiken viktig

När man utvecklar en ny armatur är omsorgsfull beräkning av reflektorer och diffusorer viktiga för produktens effektivitet, dvs. hur mycket ljus som kommer ut från armaturen i förhållande till den totala strömförbrukningen. Ljusdatasimuleringar hjälper oss att bestämma de bästa lösningarna vid utveckling av de mest energieffektiva lösningarna.

En stor del av våra belysningsprodukter har olika diffusorer, för olika syften, tillverkade av material som opal eller mikroprismatisk akryl, glas eller aluminium. Datorsimuleringar av ljusdata gör det möjligt att förutsäga effekten av olika diffusorer innan armaturen har kommit längre än till ritningsstadiet.