Slaghållfasthet när temperaturen är under noll grader

Inom mekaniken är ett slag en hög kraft eller stöt som appliceras under kort tid när två eller fler kroppar kolliderar.
Stöttester används vid studien av hur segt ett material är. Ett materials seghet är en faktor som talar om hur det kan absorbera energi under deformation. Sköra material har låg seghet som ett resultat av den lilla mängd deformering som de kan utstå. Ett materials slagfasthet kan också förändras med temperaturen. Vanligtvis ökar ett materials slagenergi vid lägre temperaturer.

Minus 50 °C

Vi testar våra armaturer med hjälp av en pendel med känd massa och längd som släpps från en känd höjd för att slå emot ett prov. Modellen placeras i en specialiserad kammare med temperaturer ner till-50 °C. Temperaturen i kammaren ska vara fem grader lägre än den lägsta omgivningstemperaturen (Ta-värdet) som tillverkaren anger för armaturen som testas.