Hörsalar

Hörsalar aulor och föreläsningssalar innebär en stor utmaning för ljusinstallationen. Flera ljusscenarier krävs för att olika uppgifter ska kunna utföras: föreläsa, anteckna, passage in och ut. Ljushanteringssystem spelar en viktig roll tillsammans med en noggrant utformad belysningsplan.
Vikten av belysning i en föreläsningssal är tydlig innan föreläsningen ens börjar. Studenter och publik måste säkert kunna hitta sitta platser och gångar, trappsteg och utgångar måste har korrekt belysning. Infällda golv- och väggarmaturer eller LED-strips rekommenderas då och måste alltid vara tända. Väggarmaturer ger en ökad känsla av säkerhet men får inte störa presentationen.

Under en föreläsning behöver studenterna tillräckligt med ljus för att kunna anteckna. En belysningsnivå på 500 lux rekommenderas därför. Samtidigt måste ljuset dimmas under filmvisning eller skärmbaserade presentationer. För att undvika reflektioner under föreläsningen bör bländningsnivån inte vara högre än 19.
Presentationsbelysning är ännu viktigare här än i klassrum, eftersom avståndet mellan föreläsaren och publiken är större. Därför kan det vara svårare att se ansiktsuttryck. Stark och vertikal belysning kan hjälpa den visuella kommunikationen.

Ljussättningen måste kunna kontrolleras från föreläsarens position och från dörren. Förinställda ljusscenarier på en kontrollpanel som är enkel att förstå underlättar för många föreläsare.

Belysningskrav i EN 12464-1

Utrymme
 Lux-nivå (Em)
Bländtal (UGRL
 Jämnhet
(U0)
 Färgåtergivning
(Ra)
 Särskilda krav
Föreläsningssal
500
19
0,60
80
Belysningen bör kunna regleras för att uppfylla olika A/V-behov.


Produkter »