Entréer

Entrén är samlingspunkten för elever, personal och besökare när det handlar om information och kommunikation. I moderna skolbyggnader är det oftast här man ses för sammankomster, utställningar, skolpjäser och externa event.
Entréer fyller flera syften eftersom de är en plats för kommunikation, utställningar och information. Därför måste ljussättningen vara flexibel för att kunna anpassas till de olika aktiviteterna. Valet av belysning och armaturer ger utrymmet en speciell atmosfär som välkomnar och tilltalar användarna på samma gång. Bra ljus ger rummet struktur samtidigt som det inspirerar utrymmets användare.

I modern skolarkitektur har den stora entrén blivit en mötesplats för studenter och personal. Klasser samlas där för att få information från lärare. Trappor är en trevlig plats för informella möten och de ger en entrén en slags foajékänsla.

Ljuset är oftast på hela tiden på grund av kvällsevent. Sensorer kan dock minska energikonsumtionen under dagtid. Ljuset kan även dämpas under teaterpjäser eller filmer. Vid utställningar krävs det en enhetlig, vertikal belysning för att skapa uppmärksamhet och ge god bakgrundsbelysning. Spotlights med smal ljusstråle eller armaturer med breda ljusstrålar gör det lättare för studenter som arbetar med utställningar eller pjäser. Då behövs en bra färgåtergivning (minst Ra 80).

Ingångar och entréer blir ofta en flaskhals där elever springer in och ut. Aktivitetsnivån är hög och en belysningsstyrka på minst 200 lux behövs. Entréer är också övergångsområden från utomhusbelysning till inomhusbelysning. Därför gör högre belysning (200 lux) att ögat lättare kan justera från dagsljus till en lägre, artificiell ljusnivå. Cirkulationsområden i närheten behöver bara 100 lux enligt standard, men högre belysningsnivåer är också ett alternativ där det behövs. Vissa områden vid ingången kan kräva högre ljusnivåer, exempelvis sittgrupper.

Belysningskrav i EN 12464-1

Utrymme
Lux-nivå (Em)
Bländtal (UGRL)
Jämnhet
(U0)

Färgåtergivning (Ra)
Särskilda krav
Entréer 200 22 0,40 80 80


Produkter »