Intensivvårds- och undersökningsrum

Intensivvården är normalt det första en svårt sjuk eller skakad patient möts av på sjukhuset. En okulär undersökning är avgörande för att fatta beslut om rätt behandling. Detta kräver en hög grad av allmänbelysning och god färgåtergivning.
Armmonterade undersökningslampor i vägg- eller takfästen utgör tillsammans med kraftfull allmänbelysning och hög färgåtergivning perfekta ljuskällor. I dessa områden är takmonterade armaturer det bästa alternativet för att uppnå en lämplig allmänbelysningsnivå på minst 500 lux.

Armmonterade undersökningslampor i vägg- eller takfästen utgör tillsammans med kraftfull allmänbelysning och hög färgåtergivning perfekta ljuskällor. I dessa områden är takmonterade armaturer det bästa alternativet för att uppnå en lämplig allmänbelysningsnivå på 500 lux. Renrumsarmaturer med skyddsklass IP65 är idealiska i detta fall, och ger gott skydd och hög effektivitet.

Medicinskt godkända undersökningsarmaturer kan monteras på väggar, i tak, på bords- eller rullbordsstativ, och användas för allmän undersökningsbelysning eller för mindre ingrepp/behandlingar. Armbaserade undersökningslampor lyser exakt där de ska och finns med smal eller bred ljusstråle.

Belysningskrav i EN 12464-1

Typ av område, uppgift eller aktivitet
 Lux-nivå (Em)
Bländtal (UGRL
 Jämnhet
(U0)
 Färgåtergivning
(Ra)
 Särskilda krav
Allmänbelysning, undersökningsrum 500
19
0,60
90
4.000 K <= CCT* <=5.000 K
Allmänsbelysning, intensivvårdsenhet
300
19
0,70  90 Belysningsstyrka vid golvnivå.
Enklare undersökningar
 1000 19
0,70
 90 Belysningsstyrka vid golvnivå.

I vissa slutna utrymmen såsom kontor, skolsalar, hälsovård och allmänna utrymmen med entréer såsom korridorer, trappor, etc. behöver väggar och tak vara ljusare. På dessa platser är det rekommenderat att de underhållna belysningsstyrkorna på de största ytorna bör ha följande värden: em> 75 lx med Uo ≥ 0,10 på väggarna och em> 50 lx med Uo ≥ 0,10 i taket.

Det underhållna genomsnittet på cylindrisk belysningsstyrka (genomsnittlig vertikalplan belysningsstyrka) i verksamheten och inre områden skall inte vara mindre än 50 lux med Uo ≥ 0,10, på ett horisontellt plan vid en viss höjd, till exempel 1,2 m för sittande personer och 1,6 m för stående personer över golvet.


ANMÄRKNINGAR:

• I områden, där god visuell kommunikation är viktigt, speciellt i kontor, mötesrum och undervisningsområden, bör eZ inte vara mindre än 150 LX med Uo ≥ 0,10.
• För ett jämnt arrangemang av armaturer eller takbelysning är ett värde mellan 0,30 och 0,60  en indikator på god modellering.Produkter »