Förskolor och lekrum

Belysningen på förskolor ska stimulera såväl nyfikenheten som inlärning genom lek och välbefinnande. Små barn rör sig och upplever världen på ett annat sätt än äldre barn och vuxna. Barn på förskolor och dagis lär sig genom att se, imitera och känna på saker, något som ställer särskilda krav på belysningslösningen.
Det är viktigt att förstå att barn i olika åldrar behöver olika belysningslösningar. Synen utvecklas upp till 12 års ålder. Under den här perioden utvecklar barn även sin finmotorik. Därför är det viktigt att ha ett mer direkt ljus för att öka djupseendet. Belysningslösningen för lågstadiet är att använda armaturer med bara lite indirekt ljus och huvudsakligen nedåtriktat ljus. Det direkta ljuset skapar modellerande skuggor som hjälper till att skapa ett djup. Det här ger rätt ljusnivå på skrivbordet och bidrar samtidigt till en bra inlärningsmiljö.

light_illustration_7 
Direkt ljus behövs för de allra minsta barnen. Det direkta ljuset skapar modellerande skuggor som hjälper till att orientera och öka förståelse för tredimensionella objekt

Ljus behövs för att man ska se omgivningen tydligt och hjälpa barnen att mäta avstånd korrekt. Armaturer med låg bländningsgrad och bra färgåtergivning behövs där barn sysselsätter sig i kreativt eller leker med färger.

Flerfunktionella lekrum kräver olika belysning beroende på olika aktiviteter eller gemensamma avdelningar såsom avslappning, läsning eller måltider. Ljusregleringssystem är användbara då de utnyttjar energibesparing när det är dagsljus eller tillåter dimning eller färgändring i de olika zonerna. Justerbara vita armaturer som ändrar ljusets färgtemperatur har en dokumenterat positiv effekt på barnens förmåga att koncentrera sig och minskar även hyperaktivitet.

Minimikrav på belysningsnivåer är 300 lux. Den cylindriska belysningen ska vara minst 150 lux och modelleringseffekten ska ligga mellan 0,3 och 0,6.

Belysningskrav i EN 12464-1

Utrymme
 Lux-nivå (Em)
Bländtal (UGRL
 Jämnhet
(U0)
 Fargåtergivning
(Ra)
 Särskilda krav
Lekrum
300
22
0,40
80
Höga luminansnivåer bör undvikas vid betraktning rakt underifrån genom avbländande kupor.
Barnkammare 300
22
0,40
80
Höga luminansnivåer bör undvikas vid betraktning rakt underifrån genom avbländande kupor.
Hobbyrum
300
 19 0,60
80
Illuminance at floor level.


Produkter »