Geriatriska avdelningar och områden

När vi blir äldre är våra främsta krav på belysningslösningar att de får oss att kännas oss trygga och säkra. Ett belysningssystem av toppkvalitet är viktigt för en självständig och tillgänglig livsstil av hög kvalitet.

När vi blir äldre är våra främsta krav på belysningslösningar att de får oss att kännas oss trygga och säkra. Ett belysningssystem av toppkvalitet är viktigt för en självständig och tillgänglig livsstil av hög kvalitet, särskilt för äldre, för personer som lider av demens eller åldersrelaterad försämring av syn och rumsmedvetenhet. Rätt belysningslösningar minskar oro, osäkerhet och rädsla för att falla, och ger en ökad självständighet och känsla av välbefinnande.

Med detta i åtanke måste belysningsplanen ta hänsyn till alla enskilda utrymmens olika funktioner. Nära samlade armaturer bör undvikas på grund av den försämrade syn detta medför. Ett indirekt, bländfritt ljus är den bästa lösningen för allmänbelysning. Direktljus är dock perfekt för uppgifter som är krävande för synen, t ex att läsa eller skriva. I kaféer eller dagrum ger en accentuerad belysning en behaglig atmosfär. I dessa situationer är en pendlad belysning med direkt eller indirekt ljusfördelning perfekt eftersom det också verka uppmuntra till kommunikation. Användningen av armaturer med högt Ra-index förbättrar också synskärpan, och bidrar därmed till att främja välbefinnandet ytterligare.

Belysningsdesign på geriatriska avdelningar kräver mycket erfarenhet och intuition. Båda dessa områden återspeglas i våra väl genomtänkta produkter. Vid belysningsdesign inom vården måste hänsyn tas till standarden EN 12464-1. Här bör, till exempel, hänsyn tas till de höjda belysningskraven i korridorer: dagtid bör belysningsnivåerna ligga på 200 lux vid marknivån.

Lighting requirements in EN 12464‐1

Typ av område, uppgift eller aktivitet
 Lux-nivå
(Em)
Bländtal
(UGRL
 Jämnhet
(U0)
 Fargåtergivning
(Ra)
 Särskilda krav
Dagrum
200
22
0,60
80
Belysningsstyrka vid golvnivå.

I vissa slutna utrymmen såsom kontor, skolsalar, hälsovård och allmänna utrymmen med entréer såsom korridorer, trappor, etc. behöver väggar och tak vara ljusare. På dessa platser är det rekommenderat att de underhållna belysningsstyrkorna på de största ytorna bör ha följande värden: em> 75 lx med Uo ≥ 0,10 på väggarna och em> 50 lx med Uo ≥ 0,10 i taket.

Det underhållna genomsnittet på cylindrisk belysningsstyrka (genomsnittlig vertikalplan belysningsstyrka) i verksamheten och inre områden skall inte vara mindre än 50 lux med Uo ≥ 0,10, på ett horisontellt plan vid en viss höjd, till exempel 1,2 m för sittande personer och 1,6 m för stående personer över golvet.

ANMÄRKNINGAR:

• I områden, där god visuell kommunikation är viktigt, speciellt i kontor, mötesrum och undervisningsområden, bör eZ inte vara mindre än 150 LX med Uo ≥ 0,10.
• För ett jämnt arrangemang av armaturer eller takbelysning är ett värde mellan 0,30 och 0,60  en indikator på god modelleringProdukter »