HCL för skolor

Skolor är idealiska miljöer för tuneable white ljus. Här används inte bara ljuset för att styra elevernas och personalens dygnsrytm, utan även för att öka koncentrationsförmågan under prov och arbetsuppgifter som kräver hög koncentration.
Läraren kan slå på ett intensivt kallvitt ljus för dessa aktiviteter, eller ett varmvitt ljus för avkoppling och gruppdiskussioner.

Rätt ljus på morgonen med tillräcklig ljusstyrka kombinerat med blått ljus kan ge en bra start på dagen. Inom utbildning är det särskilt viktigt att skapa optimala förutsättningar för ökad uppmärksamhet för inlärning. Det kvittar dessutom om det rör sig om grundskoleelever eller lärare. Alla får fördelar av optimerad belysning på ett direkt eller indirekt sätt.

Fordelar

  • Under de tidiga morgontimmarna, kan rätt ljus hjälpa till att vakna upp med mindre trötthet.
  • En bättre ljusmiljö kan öka vakenheten och koncentrationen under lektionerna.
  • Belysningssystem med högre ljusintensiteter och färgtemperatur vid rätt tidpunkt kan bidra till att förbättra sömnens längd och kvalitet och på så vis förbättra inlärningen.

Med biologiskt optimerade belysningssystem i utbildningsmiljöer kan naturliga ljusförhållanden uppnås mer effektivt. I princip blir det möjligt att simulera naturligt ljus i klassrummet.Exempel: klassrum

topbanner_hcl_classroom_example 
12 justerbara vita armaturer i klassrummet 


Klassrummet är utrustat med sk tuneable white armaturer, som delvis styrs av en automatiserad sekvens baserad på inställningarna nedan och delvis via en manöverpanel.

Parametrar

Rumsyta: 10 x 7 m
Takhöjd: 3 m
Reflektans: 80/50/20
Bibehållningsfaktor: 1,0


Inställningarhcl_icon_timeTiderDagens första lektionResten av skoldagenUnder koncentrationUnder avkoppling
hcl_icon_intensity


Belysningsstyrka Em (arbetsyta)


300 lx


300 lx


Cylindrisk belysningsstyrka Ez (1,2 m), 6500 K350 lx


350 lx

hcl_icon_cctCCT6500 K3000/4000 K6500 K2700 khcl_icon_whereVar någonstansKlassrumKlassrumKlassrumKlassrumLjussekvensen är delvis automatiserad. På morgonen får klassrummet intensivare ljus. Detta väcker eleverna och skjuter fram tiden för insomning samma kväll. Läraren kan välja att aktivera fokusljus när det är dags för kortvariga koncentrationskrävande uppgifter, och avkopplingsbelysning för sagostunder och avkoppling.Styrsystem 

hcl_control-system-2

 

Läs mer om HCL-styrsystem på den här länken: StyrsystemManöverpanel

 hcl_user-panel
 

  • Energiljus för morgonlektionen. Hög ljusstyrka, 6 500 K. Automatiskt, frånslaget under presentationer
  • Standardljus för vanliga aktiviteter. Normal ljusstyrka, 3 500 K
  • Fokusljus under prov. Hög ljusstyrka, 6 500 K. Manuellt, fungerar inte under första lektionen, stängs av efter 30 min
  • Avkopplingsljus för avkoppling och sagostunder. Normal ljusstyrka, 2 700 K. Manuellt, fungerar inte under första lektionen, stängs av efter 30 min


Produkter »