HCL inom sjukvård

På sjukhus och i äldrevården lider de boende ofta av sämre tillgång till dagsljus på grund av sjukdom eller rörelsehinder. Långa vistelser inomhus kan rubba sömnmönstret. I synnerhet är patienter med demens och andra kognitiva sjukdomar känsliga för bristande exponering till dagsljus.
Sjukvårdsinrättningar är lämpade för reglerade belysningscykler som simulerar soluppgång, solnedgång och dagsljus. Effekten på patienterna är förhöjda aktivitetsnivåer dagtid, bättre sömn på natten, kortare återhämtningstider och minskat intag av antidepressiva läkemedel.

Den demografiska utvecklingen har lett till ett ökat antal demenssjuka: ålder är i viss mån den största riskfaktorn för demens. Även om många demenssjuka inledningsvis kan bo kvar i sina hem, ökar behovet av vård i takt med att sjukdomen fortskrider.

Särskilt under vintermånaderna är dagsljussexponeringen otillräcklig för adekvat reglering av dygnsrytmen hos många äldre personer eftersom de tenderar att hålla sig inomhus. Detta har inte bara negativa konsekvenser för de boendes kognitiva förmåga, utan hämmar även dygnsrytmen.

Artificiell belysning kan kompensera för de biologiskt aktiva effekterna av otillräcklig dagsljusexponering och därmed stabilisera dygnsrytmen. Detta kan leda till mer vilsam sömn, vilket i slutänden förbättrar det mentala och känslomässiga tillståndet, dvs. välbefinnandet hos de boende. Belysningen kan också ha en positiv inverkan på aktivitetsnivåer, matvanor och kommunikation.

Fördelar för boende

  • Förhindrar humörsvängningar och depressioner.
  • Stabilisering av dygnsrytmen.
  • Rofylld sömn leder till jämnare humör och ökat välbefinnande.
  • Reducerat intag av sömngivande läkemedel

Fördelar för personalen

  • Bristen på dagsljus kompenseras och motverkar sömnlöshet.
  • Ökat välbefinnande.
  • FFrigör personalresurser eftersom de boende är aktiva och vilar på rätt tid på dygnet.
  • Mer avkoppling kvällstid med mindre huvudvärk och mindre trötta ögon.
  • Motiverande för personalen tack vare att de vet att de boende får personligt anpassad vård.

 


 


Exempel: äldreboende
 topbanner_hcl_healtcare_example
Lägenhet med infällda justerbara vita armaturer. 


Exemplet nedan visar belysningen i lägenheter och gemensamma utrymmen i ett äldreboende. Samma typ av infälld armaturmodul används genomgående i byggnaden.

Parametrar

Rumsyta: varierande
Takhöjd: 2,4 m
Reflektans: 70/50/20
Bibehållningsfaktor: 0,8Inställningar


hcl_icon_timeTider09.00 till 15.0015.00 till 20.00


 
hcl_icon_intensityCylindrisk belysningsstyrka Ez1200 lx vid 1,2 m eller 1,6 m i korridorer800 lx vid 1,2 m eller 1,6 m i korridorer

 
hcl_icon_cctCCT6500 K2700 - 3000 K

 

hcl_icon_where
Var någonstans


Lägenheter, korridorer och gemensamma utrymmen Lägenheter, korridorer och gemensamma utrymmen


Lägenheter, korridorer och gemensamma utrymmen Lägenheter, korridorer och gemensamma utrymmen
Styrsystem hcl_control-system_healthcare

Exemplet visar styrsystemet i korridoren där armaturerna styrs via en DALI gateway och en manöverpanel. Manöverpanelen kan vara förenklad för att enbart visa till/från-funktioner. Närvarodetektorer dämpar ljuset när ingen befinner sig i lokalen. Produkter »