Sjukvårdskorridorer

Inom vården fyller korridorer två funktioner, dels för att ta sig mellan olika platser, dels för att göra det möjligt att orientera sig. Ett väl utformat belysningssystem skapar en tydligt markerad väg för patienter, personal och besökare, dag som natt.

Ljus optimerar rumsmedvetenheten och ger en kontinuerlig känsla av säkerhet och trygghet. Dagtid bör den genomsnittliga belysningsnivån ligga på 200 lux på vårdavdelningar där korridorerna används såväl för att navigera sig, som för arbetsstationer och sittgrupper. I vanliga transportkorridorer krävs 100 lux. Nattetid kan belysningsnivån sänkas till 50 lux.

Eftersom många patienter transporteras liggande i sängar måste ordentliga åtgärder mot bländning vidtas. Framför allt ska hela korridorområdet tjäna som en så kallad anpassningszon, som till exempel hjälper människor att anpassa sig vid förflyttning från entrébelysningen till ett patientrum med naturligt ljus.

För att säkerställa en säker navigering, är det ett bra ljus utan bländning och hårda skuggor det som behövs. Hårda och långa skuggor kan misstolkas som steg eller hinder av synskadade. Ett bra sätt för att tillgodose särskilda behov är enligt överensstämmelse med EN 12464-1, att använda rätt luminanskontraster, dvs olika färger för att markera riktning eller steg.

Vid utformningen av belysning för korridorer tillämpas en mängd koncept i olika kombinationer. Utanpåliggande väggarmaturer med sin ljusfördelning är väl lämpade eftersom de även belyser delar av väggen. Det diffusa ljuset från takarmaturer reflekteras från väggar och tak och får takhöjden i korridoren att verka högre samtidigt som det ger en trivsam belysning. Även kornischbelysning eller väggmonterade armaturer möjliggör en tydlig och strukturerad zonindelning med utmärkt ruttorientering.

Belysningskrav i EN 12464‐1

Typ av område, uppgift eller aktivitet
 Lux-nivå
(Em)
Bländtal (UGRL
 Jämnhet
(U0)
Färgåtergivning
(Ra)
 Särskilda krav
Korridorer: dagtid
100
22
0,40
80
Belysningsstyrka vid golvnivå
Korridorer: städning
100
22
0,40
80
Belysningsstyrka vid golvnivå
Korridorer: nattetid
50
22 0,40
80
Belysningsstyrka vid golvnivå
Korridorer för flexibel använding
 200 22
 0,60  80 Belysningsstyrka vid golvnivå
Väntrum
200
 22  0,40 80
 


I vissa slutna utrymmen såsom kontor, skolsalar, hälsovård och allmänna utrymmen med entréer såsom korridorer, trappor, etc. behöver väggar och tak vara ljusare. På dessa platser är det rekommenderat att de underhållna belysningsstyrkorna på de största ytorna bör ha följande värden: em> 75 lx med Uo ≥ 0,10 på väggarna och em> 50 lx med Uo ≥ 0,10 i taket.

Det underhållna genomsnittet på cylindrisk belysningsstyrka (genomsnittlig vertikalplan belysningsstyrka) i verksamheten och inre områden skall inte vara mindre än 50 lux med Uo ≥ 0,10, på ett horisontellt plan vid en viss höjd, till exempel 1,2 m för sittande personer och 1,6 m för stående personer över golvet.


ANMÄRKNINGAR:

• I områden, där god visuell kommunikation är viktigt, speciellt i kontor, mötesrum och undervisningsområden, bör eZ inte vara mindre än 150 LX med Uo ≥ 0,10.
• För ett jämnt arrangemang av armaturer eller takbelysning är ett värde mellan 0,30 och 0,60  en indikator på god modellering.