Klassrum

Den största delen av inlärningsprocessen är visuell. Elevernas aktivitetsnivå varierar stort under skoldagen: från koncentration under läsning och prov till att lyssna på läraren eller avslappning. Eftersom allt fler skolor använder flexibla skolbänksarrangemang måste belysningslösningen vara utformad i enlighet med det.
Klassrummet är en miljö där många olika aktiviteter utförs: läsa, skriva, hålla presentationer, spela skolpjäser, skriva prov och mycket annat. I moderna skolor ändras klassrummets layout beroende på aktiviteter och behov. En flexibel belysningslösning stöder alla aktiviteter genom exempelvis en enhetlig ljusstyrka i hela rummet. Men det kan fortfarande finnas vissa zoner som kräver specialbelysning. T. ex. ska utrymmet framför tavlan ha lämplig och separat presentationsbelysning.

Naturligt dagsljus är det bästa och studier som genomförts de senaste åren visar att justerbar vit armatur har gett positiva inlärningsresultat. Justerbara vita armaturer som ändrar ljusets färgtemperatur har en dokumenterat positiv effekt på barnens förmåga att koncentrera sig, prestera bättre på prov och minskar även hyperaktivitet. Artificiellt ljus ska kunna dimmas och störande reflexer som stör koncentrationen ska undvikas.

Synen utvecklas mer efter 12 års ålder. Därför är det viktigt att belysningslösningen skiljer sig åt jämfört med den som finns i en förskola. Det är viktigt att ljuset är bra för att läsning. En bra lösning för grundskolor är att använda armatur med bara 30 procent uppåtriktat ljus eller armatur med lämpligt optiskt system för att minska reflexer och skapa en jämn belysning Det här ger rätt ljusnivå på skrivbordet och bidrar samtidigt till en bra inlärningsmiljö. Samtidigt krävs rätt belysning på läraren och tavlan.

light_illustration_2     light_illustration_4
En kombination med direkt och indirekt ljus är en bra lösning för barn mellan 7 och 12 år. Det direkta ljuset skapar modellerande skuggor som underlättar uppfattning av avstånd och tredimensionella objekt, medan det indirekta ljuset skapar ett bra arbetsljus och kastar ljus på väggar och tak för att öka den lodräta belysningen och på så sätt förbättra den visuella kommunikationen. Det finns två sätt att uppnå detta: hängande armatur med 70 procent uppåtriktat ljus och 30 procent nedåtriktat ljus (vänster) eller semi-infällda armaturer som även kastar ljus på taket (höger). 

light_illustration_7 
Efter 12 års ålder börjar barn att uppfatta kontraster allt mer. För mycket direkt ljus minskar kontraster och ett mjukare ljus (mer spridning) kommer att öka kontrasterna. Ett mikroprismatiskt raster är perfekt, både för att skapa mjuka skuggor och kontrollera bländningseffekt. Armatur med sådana optiska kvaliteter skapar en god arbetsmiljö ur belysningshänseende. 

 penn_med_skygge    penn_uten_skygge  
Bilderna visar skillnaden mellan direkt ljus till vänster och indirekt ljus till höger. Det direkta ljuset ökar modelleringseffekten men samtidigt kastar det skuggor som kan störa arbetet.  Ett mer utspritt ljus minskar oönskade skuggor från elevens arm när de skriver. 
 

Den lägsta rekommenderade ljusstyrkan i klassrum är 300 lux och 500 lux för kvällsklasser. Men även högre nivåer bör utvärderas. Kravet på enhetlighet, färgåtergivning och reflektioner är också höga. Väggbelysningen ska vara över 75 lux och takbelysningen över 50 lux. För att ge allra bäst villkor vid visuell kommunikation behövs en cylindrisk belysning på minst 150 lux. Modelleringseffekten bör ligga mellan 0,3 och 0,6.

Belysningskrav i EN 12464-1


Utrymme
 Lux-nivå (Em)
Bländtal (UGRL
 Jämnhet
(U0)
 Färgåtergivning
(Ra)
 Särskilda krav
Klassrum, handledarrum 300
19
0,60
80
Ljusreglering
Klassrum för kvällsundervisning och vuxenutbildning.
500
19
0,60
80
Ljusreglering


Produkter »