Laboratorier och apotek

I laboratorier krävs en noga utformad belysningsplan eftersom de är arbetsplatser där man utför krävande provtagning och analys. Dessutom utförs vanliga kontorsuppgifter där som kommunikation och skrivande av rapporter. Infällda renrumsarmaturer är ett bra hjälpmedel för alla aktiviteter i ett labb.

De visuellt krävande uppgifter som utförs vid laboratoriebänkar erfordrar några av de högsta rekommenderade belysningsnivåer som förekommer i sjukvårdsbyggnader. Allmänbelysningen i laboratorier bör ha en belysningsstyrka på 500 lux. Men dessa ljusnivåer måste erhållas från lågbländande, skuggfria belysningssystem.
Vid arbetsbänken ger LED-förstoringslampor utmärkt prestanda med låga drift- och underhållskostnader, för arbetsuppgifter där det krävs en hög grad av precisionsundersökningar.

Belysningskrav i EN 12464‐1

Type of area, task or activity
 Lux-level (Em)
Glare rating (UGRL
 Uniformity
(U0)
 Colour rendition
(Ra)
 Specific requirements
Allmänbelysning
500
19
0,60
80
Illuminance at floor level.
Färgbesiktning
1000
19
0,70
90
6.000 K <=CCT* <= 6.500 K

I vissa slutna utrymmen såsom kontor, skolsalar, hälsovård och allmänna utrymmen med entréer såsom korridorer, trappor, etc. behöver väggar och tak vara ljusare. På dessa platser är det rekommenderat att de underhållna belysningsstyrkorna på de största ytorna bör ha följande värden: em> 75 lx med Uo ≥ 0,10 på väggarna och em> 50 lx med Uo ≥ 0,10 i taket.

Det underhållna genomsnittet på cylindrisk belysningsstyrka (genomsnittlig vertikalplan belysningsstyrka) i verksamheten och inre områden skall inte vara mindre än 50 lux med Uo ≥ 0,10, på ett horisontellt plan vid en viss höjd, till exempel 1,2 m för sittande personer och 1,6 m för stående personer över golvet.


ANMÄRKNINGAR:

• I områden, där god visuell kommunikation är viktigt, speciellt i kontor, mötesrum och undervisningsområden, bör eZ inte vara mindre än 150 LX med Uo ≥ 0,10.
• För ett jämnt arrangemang av armaturer eller takbelysning är ett värde mellan 0,30 och 0,60  en indikator på god modellering.Produkter »