Hisslobbyer

Belysningens utformning bör markera hisslobbyn tydligt, vilket bör göra vägen till receptionen och entréområdet välkomnande. Belysningsnivån bör inte försummas eftersom det är viktigt att inkommande människor är lätta att känna igen och identifiera.

Diffus belysning, skapat med en opal kupa, ger en diskret och enhetlig belysning. Ännu en fördel med denna allmänbelysning är den låga graden av bländning – särskilt i ögonen på patienter som transporteras i sjukhussängar. Med funktionsbelysning utstrålar hisslobbyn en behaglig och vänskaplig känsla. Därför accentueras väggmontage eller tavlor med ett asymmetriskt ljus.

Belysningsstyrkan utanför hissen ska vara minst 100 lux. Inne i hissen, är lux kravet detsamma, men jämnheten bör vara högre. Eftersom hisslobbyer på ett sjukhus normalt används dygnet runt, ger närvarosensorer inte energibesparing i full utsträckning. Icke desto mindre kan produkterna förses med integrerad dagsljus och / eller rörelsesensorer samt LED nödbelysning.

Belysningskrav i EN 12464‐1

Type of area, task or activity
 Lux-level (Ēm)
Glare rating (UGRL
 Uniformity
(U0)
 Colour rendition
(Ra)
 Specific requirements
Cirkulationsområden
100
28
0,40
40
Belysningsstyrka vid golvnivå.

Ra och UGRLbör motsvara intillgande områden
Hissar, person- och besökshissar
100
22
0,60
80
Belysningsstyrka ved golvnivå
Servicehissar
200
 22 0,60
80
Belysningsstyrka vid golvnivå

I vissa slutna utrymmen såsom kontor, skolsalar, hälsovård och allmänna utrymmen med entréer såsom korridorer, trappor, etc. behöver väggar och tak vara ljusare. På dessa platser är det rekommenderat att de underhållna belysningsstyrkorna på de största ytorna bör ha följande värden: em> 75 lx med Uo ≥ 0,10 på väggarna och em> 50 lx med Uo ≥ 0,10 i taket.


Det underhållna genomsnittet på cylindrisk belysningsstyrka (genomsnittlig vertikalplan belysningsstyrka) i verksamheten och inre områden skall inte vara mindre än 50 lux med Uo ≥ 0,10, på ett horisontellt plan vid en viss höjd, till exempel 1,2 m för sittande personer och 1,6 m för stående personer över golvet.


ANMÄRKNINGAR:

• I områden, där god visuell kommunikation är viktigt, speciellt i kontor, mötesrum och undervisningsområden, bör eZ inte vara mindre än 150 LX med Uo ≥ 0,10.
• För ett jämnt arrangemang av armaturer eller takbelysning är ett värde mellan 0,30 och 0,60  en indikator på god modellering.Produkter »